Dalton

 

Daltononderwijs
“Leren is werken, zelfstandig en samen”

Wat is Dalton?
Het daltononderwijs wil kinderen vormen tot zelfstandig denkende en handelende volwassenen, die respect hebben voor hun medemens.

Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, heeft ons duidelijk gemaakt door de vijf belangrijke pijlers: samenwerking, zelfstandigheid, vrijheid, reflectie en effectiviteit, dat onderwijs geen ‘methode of manier is’, maar een wijze van omgaan met elkaar.

Als u meer informatie over het leven van Helen Parkust wilt lezen dan kunt u dat doen op de volgende link te klikken: het leven van Helen Parkhurst 

De daltondriehoek
Wij werken vanuit de 6 kernwaarden van het daltononderwijs: zelfstandigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, samenwerken, effectiviteit, reflectie en borging.

Veel daltonscholen hanteren ´de daltondriehoek´ van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze driehoek geeft de pedagogische basis weer voor het werken aan de zes kernwaarden van het daltononderwijs. De kernwaarden vormen een samenhangend geheel.

De kernwaarden toegelicht:

Samenwerking
De onderlinge samenwerking staat centraal in ons onderwijs. Die samenwerking kan op vrijwel elk speel- en leergebied. De kinderen mogen elkaar helpen. Het is namelijk gebleken dat het uitleggen van een probleem door een medeleerling soms meer effect heeft, dan de herhaalde instructie van een leerkracht. Het kind wordt dan op zijn eigen niveau en in zijn eigen taal aangesproken. Naast het leereffect van de samenwerking wordt ook de onderlinge band bevorderd. De kinderen leren iets voor elkaar over te hebben, ook al zijn het niet altijd hun eigen vriendjes of vriendinnetjes.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in en geeft ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Het is een bekend verschijnsel, dat alles wat iemand zelf ontdekt heeft of heeft uitgezocht, beter blijft zitten dan dat het is voorgezegd of uitgelegd door de leerkrachten. Natuurlijk hoeven de kinderen niet alles zelf te ontdekken. Om zelfstandig te kunnen werken hebben ze wel duidelijke en effectieve instructie nodig. Soms is het individueel, maar ook vaak met de hele groep of delen ervan. (zie verder hoofdstuk 3.3 ‘De activiteiten voor de kinderen’).

Vrijheid
Op de Plechelmusschool is sprake van ‘Vrijheid in gebondenheid’. De kinderen zijn bezig met verschillende taken, soms lopen ze door het lokaal of daarbuiten, soms overleggen ze met elkaar, enz. Dit betekent echter niet dat de kinderen zomaar van alles mogen doen wat ze willen. Er zijn duidelijke regels waar ze zich aan moeten houden. Deze regels worden al vanaf groep 1 aangeleerd. Jonge kinderen moeten hierin nog wat meer begeleid worden dan oudere kinderen. De weektaken liggen voor de kinderen vast, maar tijdens het taakwerk vindt het kind bepaalde vrijheden en verantwoordelijkheden. De keuze voor hen ligt in: tempo, volgorde, alleen of samenwerken. Het is zeker niet zo, dat deze manier van werken het de leerlingen gemakkelijker maakt, maar wel aantrekkelijker. Het is de bedoeling dat de kinderen leren de gegeven vrijheid met eigen verantwoordelijkheid goed te gebruiken. Natuurlijk moet de vinger aan de pols gehouden worden door de leerkracht en waar nodig bijgestuurd worden.

Effectiviteit/doelmatigheid
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De tijd goed gebruiken zodat je eruit haalt wat er in zit.

“Niet ieder kind hoeft kampioen te worden, zolang het maar het beste uit zichzelf haalt “.

Reflectie
Reflecteren betekent stilstaan bij en nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Reflecteren doen we op 3 niveaus, vooraf, tijdens en na het werken. Wij leren kinderen reflecteren en zich vanuit daaruit verder te ontwikkelen.

Borging
Kwaliteit van processen moeten worden herkend en systematisch geborgd worden. Op daltonscholen is een duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, personeels- en schoolniveau.

Dalton staat voor kwaliteit. Een school mag zich niet zomaar een Daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een Daltonlicentie heeft die wordt afgegeven door de Nederlandse Dalton Vereniging. Wij hebben dit schooljaar opnieuw verlenging gekregen van onze licentie, hoera!