Gescheiden ouders

Op de Plechelmus vinden we dat de zorg voor het kind voorop moet staan. Daarbij is het van wezenlijk belang dat het uitwisselen van informatie zorgvuldig gebeurt. Wij proberen alle ouders zo goed mogelijk op de hoogte te houden over alles wat er op school gebeurt.  

Gescheiden ouders hebben recht op dezelfde informatie over het kind. De school stelt zich daarbij neutraal op.

Ouders informeren elkaar

Gescheiden ouders zijn volgens het Burgerlijk Wetboek verplicht om elkaar te informeren over belangrijke zaken rondom hun kind. Soms is de relatie tussen de ouders niet goed. Als de school hiervan weet, wordt hier rekening mee gehouden . Beide ouders worden betrokken bij belangrijke beslissingen en ontvangen dezelfde informatie van de school..

Ouders zonder gezag

Soms heeft maar één van de ouders gezag over het kind. De ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over het kind, maar wel recht op informatie. De school is verplicht informatie over het kind te geven als de ouder daarom vraagt. De ouder heeft geen recht op inzage in het dossier van zijn of haar kind, maar mag wel belangrijke informatie zien. Zoals bijvoorbeeld de schoolprestaties.

Uitzonderingen

In uitzonderlijke gevallen mag de school weigeren om informatie te geven aan ouders. De school moet hiervoor zwaarwegende argumenten hebben. Bijvoorbeeld een rechterlijke beschikking waarin staat dat het recht op informatie is beperkt. De school moet de ouder vertellen waarom deze geen informatie krijgt.

Aparte oudergesprekken

Het kan gebeuren dat de ene ouder niet tegelijk met de andere ouder op gesprek wil. Gezaghebbende ouders hebben in dat geval recht op een apart gesprek met de school. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gesprek over de zorg voor het kind, maar ook voor een ouderavond.

Rapporten:

Wanneer met leerlingen van gescheiden ouders de rapporten worden meegegeven gaan deze mee naar de ouder waar de kinderen het grootste gedeelte van de week woonachtig zijn. Dat is meestal het eerste contactadres dat bij de school bekend is.

We gaan ervan uit dat de kinderen tijdens hun verblijf moment bij de andere ouder het rapport kunnen laten zien. Op verzoek is een kopie verkrijgbaar.