Opvang van lln/ noodscenario ziekte leerkracht

Protocol bij vervanging door ziekte van een leerkracht

Bij ziektemelding van een leerkracht wordt door de directie ingeschat hoe lang de vervanging noodzakelijk zal zijn.

De directie zal proberen een vervanger te vinden. Voor deze vervanger worden een aantal noodmaatregelen getroffen (dagprogramma ligt klaar, klassenmap met leerlingenlijst, plattegrond van de groep, lesrooster, afschrift van de regels die gelden, absentenlijst en eventuele belangrijke aanwijzingen voor het omgaan met bepaalde leerlingen, vluchtschema. enz.)

Er kan in 1ste  instantie worden gedacht aan het inschakelen van duopartner/parttimers van de eigen school. De directie zal dan vooraf met betrokkenen regelen welke limiet er wordt gesteld aan het invallen. Een verplichting t.a.v. de parttimer om te vervangen is er echter niet! In principe zal er geen beroep worden gedaan op ambulant personeel (de directie, IB’er, ICT’er, Bouwcoördinator).

In 2de instantie wordt geprobeerd om via de invalpool die bovenschools geregeld wordt, een invaller te krijgen.

Indien niet van deze mogelijkheden gebruik kan worden gemaakt komt verschuiving of verdeling over de groepen in beeld:

  • Als er bij ziekte van bijvoorbeeld een leerkracht uit de bovenbouw alleen een vervanger voor de onderbouw beschikbaar is wordt er intern gewisseld, indien de schoolsituatie dit toelaat.
  • Indien de school beschikt over een leerkracht in opleiding kan overwogen worden om deze leerkracht in de hem/haar bekende groep te laten functioneren en de daardoor vrij geroosterde leerkracht de vervanging te laten doen, eveneens als de schoolsituatie dat toelaat.
  • Compensatie-uren kunnen in overleg met de betrokken leerkracht, op een ander tijdstip opgenomen worden.
  • De leerlingen worden verdeeld over de andere groepen (maximaal één dag en alleen als het mogelijk is, zie noodscenario).

Indien geen van deze oplossingen aanvaardbaar is dan wordt de betreffende groep thuis gelaten met de volgende afspraken:

  • Kinderen worden de eerste dag altijd op school opgevangen.
  • Ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld.
  • In geval van nood worden ouders telefonisch op de hoogte gebracht.
  • Het bestuur zal vooraf worden geïnformeerd bij het naar huis sturen van een groep.

Noodscenario verdeling gr. 2016-2017

Bij ziekte van de lkr. van: Verdelen over de groepen:
Instroom groep 1a, 1b, 2a, 2b
Groep 1a 1b, 2a, 2b (instroomgroep)
Groep 1b 1a, 2a, 2b (instroomgroep)
Groep 2a 1a, 1b, 2b (instroomgroep)
Groep 2b 1a, 1b, 2a (instroomgroep)
Groep 3a 3b, 4a, 4b, 5a
Groep 3b 3a, 4a, 4b, 5b
Groep 4a 4b, 3a, 3b, 5a
Groep 4b 4a, 3a, 3b, 5b
Groep 5a 4a, 4b, 5b, 6a
Groep 5b 4a, 4b, 5a, 6b
Groep 6a 5a, 5b, 6b, 7
Groep 6b 5a, 5b, 6a, 7
Groep 7 6a, 6b, 8a, 8b
Groep 8a 6a, 6b, 7, 8b
Groep 8b 6a, 6b, 7, 8a