Protocollen / Formulieren

Op de R.K. Daltonbasisschool  St. Plechelmus hebben we verschillende soorten protocollen / formulieren.

Protocollen

Protocollen kunnen helpen bij het bepalen van de juiste stappen om te komen tot oplossingen. Ook op de Plechelmusschool gebruiken we protocollen. Een protocol is een gedragsovereenkomst, meestal in de vorm van een aantal uit te voeren stappen. Daarnaast zijn er ook  richtlijnen en lijsten van afspraken en regels. Door deze schriftelijk vastgelegde afspraken proberen we duidelijkheid te scheppen en daardoor de samenwerking  tussen school, ouders en kind te vergroten.

Hieronder een overzicht van de protocollen die wij gebruiken en toepassen op de Plechelmusschool

Protocol
Dyslexie
Gescheiden ouders
Grensoverschrijdend gedrag
Hoofdluis
Hoogbegaafdheid
Huiswerkbeleid
ICT
Medisch gebruik/handelen, omgaan met zieke kinderen
Noodzakelijke splitsing van groepen
Opvang van lln/noodscenario ziekte leerkracht
Pesten
Schoolverzuim
Sterfgevallen lln/lk/ouders
Veilig vervoer van kinderen
Zindelijk zijn bij het starten van basisschool