1-zorg route

Vanaf 1 augustus 2014 is het passend onderwijs ingegaan. In deze link, kunt u hierover meer informatie vinden.

Hierbij gaat het om het vastleggen van de stappen en beslismomenten die genomen moeten worden zodat een goede aansluiting op de zorg aan de leerlingen kan plaatsvinden. Dit gebeurt op groepsniveau, schoolniveau als op het niveau van de bovenschoolse zorg.

Klik op de volgende link voor een schematisch overzicht: Ondersteunings route pyramide Passend Onderwijs Plechelmusschool