Algemene schoolinformatie

Welkom bij De St. Plechelmus

Basissschool de St. Plechelmus is een Daltonschool in de wijk het Wilbert, in Hengelo. De St. Plechelmus is een school, waar iedereen zich welkom voelt en het kind zich optimaal kan ontplooien. De school straalt een sfeer van transparantie, rust en gezelligheid uit.

Uw kind… onze aandacht! 

In ons gebouw is een peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang van het kindercentrum.nl gehuisvest. Samen met de BSO en de peuterspeelzaal vormen we het Integraal Kindcentrum St. Plechelmus.

Als u meer informatie wilt dan bent u van harte welkom voor een rondleiding door onze school, of voor een oriënterend gesprek.

Voor meer algemene informatie kunt u altijd terecht bij de directeur Anita Kroonen-Kennis.
Telefonisch bereikbaar 074-2916271 of via de mail anita.kroonen@plechelmusschool.nl