Continu rooster

Vanaf schooljaar 2016-2017 gaan we ook op de St. Plechelmusschool werken volgens het continurooster.

Schooltijden vanaf schooljaar 2016-2017

08.30u  – 14.15u, vijf dagen per week.