Dalton

 

Leren is werken, zelfstandig en samen

Wat is Daltononderwijs?
Het daltononderwijs  biedt kinderen een leef- en leeromgeving waarin zij worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen met lef. De leerling is ondernemend en draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Er wordt vanuit heldere doelen aan leeropbrengsten gewerkt.  Daarnaast leren kinderen vaardigheden op het gebied van samenwerking, zelfstandigheid, vrijheid, effectiviteit en reflectie.

Helen Parkhurst, de oprichtster van het Daltononderwijs, heeft ons duidelijk gemaakt dat onderwijs geen “methode of manier” is, maar een wijze van omgaan met elkaar.

Als u meer informatie wilt lezen over het leven van Helen Parkust dan kunt u op de volgende link klikken: het leven van Helen Parkhurst 

De daltondriehoek

Veel daltonscholen hanteren ´de daltondriehoek´ van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze driehoek geeft de pedagogische basis weer voor het werken aan de vijf kernwaarden van het daltononderwijs. De kernwaarden vormen een samenhangend geheel.

De kernwaarden toegelicht:

Samenwerking
De onderlinge samenwerking staat centraal in ons onderwijs. Die samenwerking kan op vrijwel elk speel- en leergebied. De kinderen mogen elkaar helpen. Het is namelijk gebleken dat het uitleggen van een probleem door een medeleerling soms meer effect heeft, dan de herhaalde instructie van een leerkracht. Het kind wordt dan op zijn eigen niveau en in zijn eigen taal aangesproken. Naast het leereffect van de samenwerking wordt ook de onderlinge band bevorderd. De kinderen leren iets voor elkaar over te hebben, ook al zijn het niet altijd hun eigen vriendjes of vriendinnetjes.

Zelfstandigheid
Zelfstandigheid houdt zelfwerkzaamheid in en geeft ruimte om nieuwe dingen te ontdekken. Het is een bekend verschijnsel, dat alles wat iemand zelf ontdekt heeft of heeft uitgezocht, beter blijft zitten dan dat het is voorgezegd of uitgelegd door de leerkrachten. Natuurlijk hoeven de kinderen niet alles zelf te ontdekken. Om zelfstandig te kunnen werken hebben ze wel duidelijke en effectieve instructie nodig. Soms is het individueel, maar ook vaak met de hele groep of delen ervan. (zie verder hoofdstuk 3.3 ‘De activiteiten voor de kinderen’).

Vrijheid
Op de Plechelmusschool is sprake van ‘Vrijheid in gebondenheid’. De kinderen zijn bezig met verschillende taken, soms lopen ze door het lokaal of daarbuiten, soms overleggen ze met elkaar, enz. Dit betekent echter niet dat de kinderen zomaar van alles mogen doen wat ze willen. Er zijn duidelijke regels waar ze zich aan moeten houden. Deze regels worden al vanaf groep 1 aangeleerd. Jonge kinderen moeten hierin nog wat meer begeleid worden dan oudere kinderen. De weektaken liggen voor de kinderen vast, maar tijdens het taakwerk vindt het kind bepaalde vrijheden en verantwoordelijkheden. De keuze voor hen ligt in: tempo, volgorde, alleen of samenwerken. Het is zeker niet zo, dat deze manier van werken het de leerlingen gemakkelijker maakt, maar wel aantrekkelijker. Het is de bedoeling dat de kinderen leren de gegeven vrijheid met eigen verantwoordelijkheid goed te gebruiken. Natuurlijk moet de vinger aan de pols gehouden worden door de leerkracht en waar nodig bijgestuurd worden.

Effectiviteit/doelmatigheid
Het daltononderwijs is gericht op een effectieve inzet van tijd, menskracht en middelen. De tijd goed gebruiken zodat je eruit haalt wat er in zit.

“Niet ieder kind hoeft kampioen te worden, zolang het maar het beste uit zichzelf haalt “.

Reflectie
Reflecteren betekent stilstaan bij en nadenken over wat je doet en waarom je het doet. Reflecteren doen we op 3 niveaus, vooraf, tijdens en na het werken. Wij leren kinderen reflecteren en zich vanuit daaruit verder te ontwikkelen.

Borging
Kwaliteit van processen moeten worden herkend en systematisch geborgd worden. Op daltonscholen is een duidelijke kwaliteitscyclus aanwezig, op kind-, personeels- en schoolniveau.

Dalton staat voor kwaliteit. Een school mag zich niet zomaar een Daltonschool noemen. Dat mag alleen als de school een Daltonlicentie heeft die wordt afgegeven door de Nederlandse Dalton Vereniging. Wij hebben dit schooljaar opnieuw verlenging gekregen van onze licentie, hoera!

Klik hier voor het  Daltonboek van de St Plechelmusschool