ouderrraad

De Ouderraad
De Ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van de St. Plechelmusschool. De Ouderraad is vooral een groep enthousiaste ouders die als klankbord functioneren tussen u, de directie en MR. Van de door u betaalde ouderbijdrage organiseert de Ouderraad  samen met de leerkrachten en ouders verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, carnaval, Pasen en nog veel meer. De Ouderraad vergadert eens per 6 weken, deze vergaderingen worden bijgewoond door 2 leerkrachten en de directie.

Wat doet de Ouderraad
– Int de schoolbijdrage en bijdrage voor het schoolreisje.
– Beheert de ouderbijdrage en legt daarvoor verantwoording af aan de ouders. De begroting en jaarrekening van de Ouderraad zal eens per jaar als inzage liggen bij de directie.
– Organiseert en regelt de schoolfotografie.
– Helpt mee met het organiseren van allerlei schoolse activiteiten.
– Regelt, in overleg met de organisatie van schoolse activiteiten, de inkoop

Ouderbijdrage
U wordt aan het begin van het schooljaar benaderd voor de ouderbijdrage van € 25,- per kind. De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. Hierover wordt u geïnformeerd in de weekbrief.

Schoolreisje
Elk jaar gaan de groepen 1 tot en met 7 van de St. Plechelmusschool op schoolreisje. Hiervoor zal ook een bijdrage gevraagd worden aan u. Hierover wordt u geïnformeerd in de weekbrief.

Schoolactiviteiten
De Ouderraad organiseert een aantal leuke activiteiten waarbij het organiseren niet zonder uw inzet kan! Aan het begin van het schooljaar liggen daarom lijsten in de klas waarop u kunt aangeven waarbij u wilt helpen. U kunt natuurlijk ook de Ouderraad mailen.

Leden van de Ouderraad

Voorzitter Caecile Beldhuis (vacant)
Secretaris Leny Koop
Penningmeester Martin Rikkerink
Algemeen lid Evelyn Fränkel
Algemeen lid Sandra Diepenmaat (vacant)
Algemeen lid Sharon van Dam
Algemeen lid Roy Mulder

Neem gerust contact met de Ouderraad op indien u vragen, suggesties of mededelingen heeft. Met klachten en/of problemen moet u zich eerst richten tot de leerkracht en als dat niet het gewenste resultaat geeft tot de directie.

Heeft u interesse om ook in de Ouderraad te zitten? Dan kunt u dat aangeven bij 1 van de leden van de Ouderraad of via email.

U kunt de Ouderraad het beste bereiken via
Emailadres : or@plechelmusschool.nl

De Ouderraad wenst uw kind(eren) en u een leuke schooltijd toe op de St. Plechelmusschool.