ouderrraad

De Ouderraad

De ouderraad is het bestuur van de oudervereniging van de Plechelmus, maar vooral een groep enthousiaste ouders die als klankbord functioneren tussen jullie, de ouders, de directie en MR van de Plechelmusschool. Van de door u betaalde ouderbijdrage organiseren wij samen met de leerkrachten de verschillende activiteiten zoals Sinterklaas, Carnaval, Pasen en nog veel meer. De ouderraad vergadert eens per 6 weken, deze vergaderingen worden bijgewoond door 2 leden van het team en de directie.

Wat doet de O.R.
 Ze onderhoudt contacten met de ouders van de kinderen, met de MR en het team
 Ze beheert de ouderbijdrage en legt daarvoor verantwoording af aan de ouders
 Ze organiseert en regelt de schoolfotografie
 Ze regelt in overleg met het team de inkoop voor alle festiviteiten
 Ze helpt mee met het organiseren van allerlei feesten
 Ze draagt bij aan de avondvierdaagse
 Ze regelt het ophalen van oud papier, enz
Als u het fijn zou vinden om in de ouderraad te zitten, kunt u zich mondeling of schriftelijk aanmelden bij de voorzitter.

Ouderbijdrage
Alle ouders van de leerlingen van de Plechelmusschool worden een maal, aan het begin van het schooljaar, benaderd voor de ouderbijdrage. Voor een schooljaar bedraagt dit momenteel € 25.- per kind. De ouderbijdrage wordt elk jaar opnieuw vastgesteld. De besteding van de ouderbijdrage wordt verantwoord in de begroting en jaarrekening van de ouderraad, die eens per jaar als inzage ligt bij de directie.

Ouderactiviteiten
De ervaring heeft ons geleerd, dat u ook een goed inzicht krijgt in het hele schoolgebeuren, als u deelneemt aan allerlei activiteiten die door de school worden georganiseerd. Bovendien kunnen wij een aantal activiteiten niet organiseren zonder de inzet van ouders.

Op de Plechelmusschool helpen diverse ouders mee bij:
 Verschillende projecten (Sinterklaas, Kerst, Pasen)
 Spelletjesmiddagen
 Luizencontrole
 Het lezen
 Schoolreis
 Het assisteren bij sportevenementen, excursies
 Het aanvullend schoonmaken van de school
 Het ophalen van oud papier
 Bibliotheek

De lijsten om u ergens voor aan te melden liggen aan het begin van het schooljaar bij de leerkracht van uw kind.

Hoe kun u de Ouderraad het beste bereiken ?
Emailadres : or@plechelmusschool.nl

Leden van de Ouderraad
Michiel Pot voorzitter
Leny Koop secretaris
Evelyn Frankel penningmeester
Caecile Beldhuis lid
Lianne Alrich lid
Sandra Diepenmaat lid
Roy Mulder lid
Martin Rikkerink lid
Sharon van Dam lid

Neem gerust contact met ze op, indien u vragen, suggesties of mededelingen heeft. Met klachten en/of problemen moet u zich echter altijd eerst tot de school richten, d.w.z. eerst tot de groepsleerkracht en als dat niet het gewenste resultaat geeft tot de directie.
Wij wensen jullie kind en natuurlijk ook jullie, een onbezorgde schooltijd met veel plezier op de Plechelmus toe.