De Verkeersouder

Geachte ouders / verzorgers

Op de St. Plechelmusschool zijn sinds jaar en dag verkeersouders actief. De verkeersouders zetten zich in voor een verkeersveilige situatie rond de school en voor verkeerseducatie van uw kinderen.

Een belangrijk doel is om het voor iedereen veilig en toegankelijk te houden. Daarvoor is uw medewerking nodig. Zowel voor automobilisten als voor fietsers gelden regels; natuurlijk de normale verkeersregels, waaronder de snelheidsbeperking (max. 30km/u) in de hele buurt. Daarnaast zijn er afspraken over het parkeren op het plein voor school: auto’s mogen alleen parkeren (en stilstaan) in de daarvoor gemarkeerde vakken; voor het tijdelijk neerzetten van fietsen zijn het ovale vlak midden op het plein en het rechthoekige vlak bij het kleuterplein bedoeld (hier mogen dus geen auto’s staan). Omdat het zowel voor buurtbewoners als voor schoolgangers veel hinder veroorzaakt als auto’s fout geparkeerd worden, wordt door de verkeersouders periodiek geflyerd om u daaraan te helpen herinneren en kunt u ook aangesproken worden als u verkeerd geparkeerd staat. Hieronder een overzichtskaart van de buurt rond school, met markering van de zones waar geparkeerd kan worden. Denk eraan dat parkeren op de stoep ook in de buurt rond de school niet is toegestaan.

Verkeer is noodzaak maar kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer. Daarom besteden wij door het jaar heen op verschillende manieren aandacht aan veiligheid in het verkeer, met name voor fietsende kinderen, zoals met schoolplein verkeersspellen, en fietscontroles.

 “Wij zijn het voorbeeld van onze kinderen”

Met vriendelijke groeten,

Verkeersouder St. Plechelmusschool, verkeersouders@plechelmusschool.nl

Extra mededeling verkeersouders!

Wist u dat:

  • wij met de wijkagent hebben gekeken naar de mogelijkheden, wat betreft het  verkeersaanbod op   het pleintje voor onze school.
  • het pleintje de status van straat heeft?
  • het hierdoor niet is toegestaan om auto’s te parkeren,  behalve in de aanwezige parkeervakken?
  • dit ook voor fietsen geldt?
  • de wijkagent hierop gaat toezien.
  • wij een plattegrondje hebben bijgevoegd met parkeer  alternatieven voor auto’s?
  • u met de fietsen op de schoolpleinen mag wachten op  uw kind(eren)?
  • en dan het liefste aan de zijkanten?
  • wij u ook willen vragen om op de stoep te wachten op   uw kinderen?
  • wij u hartelijk willen bedanken voor uw medewerking!

Mocht u met uw auto uw kind(eren) moeten wegbrengen dan kunt u hieronder zien waar u uw auto kunt parkeren. De ingekleurde groene plekken zijn de parkeerplekken.

parkeren


Kwetsbaarheid en kinderen in het verkeer

Uitslag enquête verkeersouder 2016

flyer verkeersouders maart 2016