De Verkeersouder

 

Geachte ouders/verzorgers,

Als verkeersouder wil ik jullie graag informeren over het volgende:

Vanaf maandag 6-2-2012 geldt er een parkeerverbod in de toegangsweg van de Wilbertstraat naar het schoolplein. De gemeente gaat de verkeersborden plaatsen.

Waarom gaat dit gebeuren?  Regelmatig is geconstateerd dat er overlast en gevaarlijke situaties plaats vinden, waarbij onze kinderen niet veilig de school kunnen bereiken of kunnen verlaten met hun fiets.

In nauw overleg met school, gemeente en verkeersadviseurs van de regiopolitie is de situatie rondom onze school geobserveerd en beoordeeld. Uiteindelijk is besloten tot de maatregel om dit parkeerverbod in te stellen. Door deze maatregel  ontstaat er voor kinderen die naar school gaan meer ruimte en kunnen zij veiliger naar school  en naar huis.

Om parkeeroverlast in de directe omgeving van onze school verder te beperken wil ik u vragen om voor het wegbrengen van uw kinderen de auto eens thuis te laten staan en uw kind per fiets of misschien wel te voet te brengen.  U zult zien dat het verschil in tijd minimaal is.

Kinderen zullen het ook nog eens al een verrijking van hun verkeerskennis gaan ervaren wanneer zij zelf als verkeersdeelnemer door het verkeer gaan.

Als u met de fiets uw kind ophaalt en/of wegbrengt, wilt u uw fiets dan dichter bij de hekken plaatsen en niet midden op het plein zetten? Auto’s kunnen er soms helemaal niet langs, maar ook onze eigen kinderen kunnen niet weg fietsen, omdat de fietsen van ouders midden op het rijgedeelte  staan.

 “Wij zijn het voorbeeld van onze kinderen”

 Met vriendelijke groeten,

Verkeersouder St. Plechelmusschool, verkeersouders@plechelmusschool.nl

Raymond Landeweer, Cor van Bavel, Angelique Wensing, Ian Faneyte, Martin Rikkerink

Extra mededeling verkeersouders!

Wist u dat:

  • wij met de wijkagent hebben gekeken naar de mogelijkheden, wat betreft het  verkeersaanbod op   het pleintje voor onze school.
  • het pleintje de status van straat heeft?
  • het hierdoor niet is toegestaan om auto’s te parkeren,  behalve in de aanwezige parkeervakken?
  • dit ook voor fietsen geldt?
  • de wijkagent hierop gaat toezien.
  • wij een plattegrondje hebben bijgevoegd met parkeer  alternatieven voor auto’s?
  • u met de fietsen op de schoolpleinen mag wachten op  uw kind(eren)?
  • en dan het liefste aan de zijkanten?
  • wij u ook willen vragen om op de stoep te wachten op   uw kinderen?
  • wij u hartelijk willen bedanken voor uw medewerking!

Mocht u met uw auto uw kind(eren) moeten wegbrengen dan kunt u hieronder zien waar u uw auto kunt parkeren. De ingekleurde groene plekken zijn de parkeerplekken.

parkeren


Kwetsbaarheid en kinderen in het verkeer

Uitslag enquête verkeersouder 2016

flyer verkeersouders maart 2016