Directie

Directeur Daltonbasisschool St. Plechelmus :

Els Bos

Sinds 1 februari 2017 directeur op de St. Plechelmus.

U kunt mij altijd bereiken via info@plechelmusschool.nl

Graag spreek ik met ouders over de Plechelmusschool. Jaarlijks zijn daar diverse momenten voor ingepland. Mocht u mij ook willen spreken? De deur staat altijd voor u open.

Welkom en graag tot ziens op de Plechelmusschool!

Uw kind onze aandacht

 

Bent u benieuwd wat een directeur zoal doet? Lees dan onderstaande tekst .

Ouders die hun kind ’s ochtends naar school brengen, zien de leerkracht op het plein lopen of in de klas. Zij hebben een beeld van de taak van een leerkracht. Deels uit de contactmomenten, deels uit eigen ervaring heeft een ouder een beeld gecreëerd van de invulling van de functie van de leerkracht. Diezelfde ouder ziet vaak ook de directeur. Maar wat doet deze man of vrouw nu eigenlijk allemaal?

Onderwijskundig leiderschap

Op de eerste plaats heeft de directeur de verantwoordelijkheid voor het onderwijs op school. Dit moet constant van een goede kwaliteit zijn. De directeur zorgt ervoor goed op de hoogte te zijn van alle resultaten die worden gehaald in de groepen door de leerkrachten en de kinderen, zodat het beleid op tijd kan worden bijgesteld als dat nodig is. Ook blijft de directeur op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en maakt keuzes voor het eigen onderwijs. De directeur inspireert en motiveert de leerkrachten en denkt samen met het team regelmatig na over het onderwijs op school.

Personeel

De directeur begeleidt de leerkrachten en ziet erop toe dat zij hun werk goed doen. Daarnaast zorgt de directeur dat elke leerkracht zichzelf goed ontwikkelt en dat verschillende functies ingevuld zijn in de school.Een directeur heeft contacten met veel verschillende mensen en instanties.

Beheer

Een school is te vergelijken met een bedrijf. In een bedrijf moet veel worden geregeld. De verwarming moet het doen, het licht moet werken, het gebouw moet worden onderhouden, de telefoon moet worden betaald, het computernetwerk moet werken, enzovoort. Voor deze zaken is meestal de directeur verantwoordelijk en moet ervoor zorgen dat het in orde is en werkt.

Communicatie, contacten en netwerken

Een directeur heeft contacten met veel verschillende mensen en instanties. Met de ouders om hen te informeren over allerhande zaken die de school betreffen. De directeur heeft contact met de onderwijsinspectie om te verantwoorden wat er op de school gebeurt. Met het schoolbestuur en collega-directeuren neemt hij/zij samen besluiten die meerdere scholen aangaan, of helpt collega-directeuren en leert van elkaar.

Kortom: het vak van directeur is een veelzijdige, drukke, afwisselende baan.