Extra ondersteuning

Op onze school telt ieder kind mee. Elk kind is uniek. Daarom benaderen we de leerlingen niet alleen als een groep, maar ook individueel. Kinderen hebben ondersteuning nodig, de een wat meer dan de ander. Meer begaafde kinderen krijgen mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen en kinderen die ergens moeite mee hebben krijgen extra hulp, zoveel mogelijk in de groep.

Op de Plechelmus volgen we nauwgezet de ontwikkeling van onze leerlingen. We kijken naar de leeropbrengsten, maar ook naar de sociaal emotionele ontwikkeling. De vorderingen worden vastgelegd in een Leerling Volg Syteem. (LOVS) Daar waar we merken dat het standaard aanbod voor leerlingen niet passend is gaan we op zoek naar een passend aanbod. Op dat moment komen deze leerlingen in het zorgtraject.
Binnen onze school zijn er twee coördinatoren leerlingenzorg (Interne Begeleiders) die de zorg rondom individuele leerlingen en groepen coördineren, leerkrachten begeleiden in relatie tot leerlingenzorg en contacten met externe zorginstanties of andere onderwijsinstellingen onderhouden.
Voor de Plechelmusschool zijn dat:

  • Marian Baake (groep 1-4)
  • Ilonka Wissink (groep 5-8)
  • Marlies van Beem van het Expertiseteam ondersteunt de IB-er bij de leerlingenzorg. Zij is orthopedagoog en geeft adviezen m.b.t. de leerlingenzorg. Binnen het Stappenplan van de 1 zorg-route komt de orthopedagoog in beeld bij stap 4