Groep 0

Groep 0 start bij genoeg instroom in de maand februari/maart.
Groep 0 gaat maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.15 naar school.