Smallsteps en Spring!

Smallsteps en Spring! 

Van maandag t/m vrijdag bieden Smallsteps en Spring! binnen Basisschool St. Plechelmus opvang aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar binnen de Peuterspeelgroep.

In een veilige, vertrouwde en uitdagende omgeving worden de kinderen opgevangen in hun eigen stamgroep met vaste leidsters, zodat zij zich veilig en op hun gemak voelen, een band met hen kunnen opbouwen en weten waar ze aan toe zijn.

Samen leren de kinderen de wereld om hen heen op een speelse manier verkennen. Aan de hand van het peuterprogramma Puk en Ko worden binnen verschillende thema’s allerlei activiteiten aangeboden. Een spelletje spelen, een boekje lezen, liedjes zingen en dansen op muziek, buiten spelen en nog veel meer. Daarnaast biedt het programma ook nog ruimte voor het vrije spel van de kinderen.

De peuterspeelgroep en de basisschool werken nauw samen. Er is afstemming in thema’s, zorg voor de kinderen, een doorgaande lijn in ontwikkeling en benadering, etc. Ook spelen de kinderen van de peuterspeelgroep regelmatig samen met de jongste kinderen van de basisschool of  nemen ze alvast een kijkje in de jongste groepen.

De peuterspeelgroep is een ideale voorbereiding op de basisschool.

Bij de groepen zorgen de medewerkers elke ochtend voor een gezellige en leerzame tijd. Wil je weten wat zij allemaal doen?  Lees voor meer informatie over onze organisatie, de openingstijdens, tarieven en opvangmogelijkheden onze algemene folder of bezoek onze website op: https://www.springhengelo.nl/ of https://www.smallsteps.nl/nl#gref