Huiswerkbeleid

Protocol Huiswerkbeleid

Het “Leren” moet op school gebeuren. De leerkrachten zijn er  om de kinderen de leerstof in allerlei variaties, mogelijkheden, moeilijkheden enz. aan te bieden. Daarom geven we op de Plechelmus in principe zo min mogelijk “huiswerk” aan de leerlingen.

“Huiswerk” is te verdelen in een paar categorieën:

  1. Werk mee als voorbereiding, oefeningen en leer activiteit voor het VO (gr. 8)
  2. Leerstof mee naar huis ter voorbereiding op een proefwerk (gr. 5 t/m 8)
  3. Richtlijnen ed. ter voorbereiding op een spreekbeurt of boekbespreking
    (gr. 5 t/m 8)
  4. Leerstof, oefeningen, werkbladen ed. voor individuele leerlingen (gr. 3 t/m 8)

Categorie a:
In groep 8 krijgen de kinderen wekelijks huiswerk op.
Het huiswerk wordt opgegeven via de Google Agenda van het groepsaccount. Zo kunnen zowel ouders/verzorgers als kinderen altijd op dezelfde plek zien welk huiswerk er is opgegeven. Dit huiswerk kan klassikaal (allemaal hetzelfde) of op individuele leerlingen zijn afgestemd.


Categorie b:
Voor toetsen waar kinderen thuis voor kunnen leren (zaakvakken, Engels etc.) staan de werkbladen/samenvattingen etc. allemaal in de online “Drive” omgeving van het groepsaccount (groepen 6,7 en 8). In groep 5 krijgen de kinderen nog geprinte samenvattingen mee naar huis.


Categorie c:
Als kinderen een boekbespreking of spreekbeurt moeten geven in de klas, krijgen ze hier richtlijnen mee naar huis. Dit verschilt per leerjaar.

Categorie d:

Als bij een leerling na toetsing, observatie enz. een “leerachterstand is geconstateerd, kan de leerkracht in overleg met de IB-er, maar zeker ook met de ouders ev. een afspraak maken dat de leerling thuis iets mag/kan oefenen. Er moet vooraf mondeling aan de ouders uitgelegd worden wat de “achterstand” is, waarom het wellicht goed is om thuis te oefenen en vooral hoe er geoefend moet worden.

Het meegeven van “werk” heeft ook alleen maar nut als de ouders er achter staan en mee willen helpen. Dit soort “huiswerk” duurt daarom ook een bepaalde afgesproken tijd. Deze extra “leerstof” geldt  voor de groepen 4 t/m 8 en soms ook voor gr. 3. In bepaalde gevallen kunnen er bij de kleuters ook afspraken gemaakt worden, maar dan meer in de zin van: extra voorlezen, begrippen oefenen tijdens activiteiten, letten op consequent gedrag enz.

Als een leerling extra werk krijgt wordt dat vermeld in de leerlingenmap.