Identiteit

RK Daltonbasisschool St. Plechelmus is een katholieke school. Dit betekent dat het katholieke geloof de leidraad is voor de identiteit van de school. Anders- of niet-gelovigen beleven dit samen met ons.

Wij staan open en hebben respect voor de ideeën en opvattingen van anderen, echter niet wanneer deze discriminerend of kwetsend zijn. Wij beschouwen ons daarom als een ‘open school’. De katholieke identiteit willen we daarbinnen herkenbaar laten zijn. Hierbij speelt onze visie een centrale rol. Binnen de St. Plechelmusschool is er een Identiteits-commisie die dit vormgeeft.

Onze identiteit is op verschillende manieren zichtbaar:

  • vieringen gekoppeld aan het kerkelijk jaar en het schooljaar
  • gebruik van Bijbelverhalen
  • gebedjes/gedichtjes/liedjes/stiltemomenten/dagopeningen en dergelijke
  • voor de katholieke kinderen bestaat de mogelijkheid om zich samen met de werkgroepen uit de Parochie voor te bereiden op de Eerste Heilige Communie (groep 4) en het Vormsel (groep 8). Uiteraard is er ook een taak voor de ouders bij deze activiteiten
  • omdat we vinden dat identiteit en levensbeschouwing met veel zorg omgeven moet zijn, worden de leerkrachten bijgestaan door de districtscatecheet. De Identiteitscommisie waarborgt dit contact.
  • Elke leerkracht heeft een Kathechesediploma

Via de onderstaande link kunt u meer lezen over de katholieke identiteit van onze school


Katholieke identiteit