Identiteit

Identiteit

Onze school is een katholieke school. We proberen daar, op eigentijdse wijze vorm aan te geven. We werken vanuit zes kernwaarden; verbinding, passie, verantwoordelijkheid, reflectie, verwondering en samenwerking. Deze kernwaarden hebben we gevisualiseerd, deze foto’s hangen voor in de hal van de school. Elke periode staan er één of meerdere kernwaarden centraal.

De zes kernwaarden:

  Verbinding

  Passie

  Verantwoordelijkheid

  Reflectie

  Verwondering

  Samenwerken

Hoewel ouders hoofdverantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun kind(eren), vinden wij het van belang dat de kinderen ook op school op een goede manier met normen en waarden leren omgaan. We ondersteunen deze opvoeding door aandacht te besteden aan normen en waarden en het houden van schoolvieringen aan het begin en einde van het schooljaar, met Kerstmis en Pasen. Wij besteden ook aandacht aan andere geloven. De St. Plechelmusschool staat open voor kinderen van andere gezindten. Wij hebben respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing.

Er is samenwerking met de parochie. Het deelnemen aan een sacrament (1e H. Communie/Vormsel) is een vrije keuze van u als ouder en georganiseerd door de parochie. In groep 4 worden kinderen via de parochie uitgenodigd deel te nemen aan de 1e H. Communie. In groep 8 worden de leerlingen in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan de Vormselviering. De voorbereiding hierop vindt buiten schooltijd plaats en het initiatief ligt bij de parochie.

Via de onderstaande link kunt u meer lezen over de katholieke identiteit van onze school


Katholieke identiteit