Informatieblad startende ouder

Welkom op Daltonschool St. Plechelmusschool   plechelmus

Wat fijn dat uw kind binnenkort als leerling op onze school begint!

Elke school heeft zo haar eigen gebruiken en tradities. Hieronder hebben we dit voor u als nieuwe ouder beschreven. We hopen op deze manier dat u zich snel thuis voelt.

Met deze handreiking wensen we u samen met uw kind(eren) een goede start toe op de Plechelmusschool!

 • Uw kind mag vanaf zijn/haar 4e verjaardag hele dagen naar de basisschool. Voorafgaand aan de 4e verjaardag is het mogelijk dat uw kind twee dagdelen naar school gaat om te wennen. De leerkracht neemt hierover contact met u op, om samen geschikte momenten af te spreken.
 • Leerlingen zijn vanaf 5 jaar leerplichtig zijn. Tot deze leeftijd is het mogelijk een extra dagje vrij te zijn. Vanaf 5 jaar is dit niet meer mogelijk. U kunt dit nalezen op onze website, ‘schoolverlof/verzuim’.
 • We adviseren om de 4e verjaardag nog op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijf te vieren.
 • Vanaf 5 jaar mogen kinderen trakteren op school. Gebruikelijk is dat kinderen de klasgenootjes en de eigen leerkracht om 8.30u trakteren (liefst gezond). U mag hierbij aanwezig zijn. Vervolgens gaan ze samen met een klasgenootje de klassen langs om zich te laten feliciteren door de leerkrachten van de groepen 1 en 2. Zij krijgen dan stickers op een verjaardagskaart.
 • Het plein voor de school is al snel te klein en erg druk. Breng als het mogelijk is uw kind wandelend of op de fiets naar school.
 • De parkeerplaats, zie de lijnen, voor de school tussen de bomen, is een standplaats voor wachtende ouders. Auto’s kunt  in de straten rondom de school parkeren in plaats van op het kerkplein. Dit zorgt voor overzichtelijke verkeerssituaties en dat is veiliger voor onze kinderen.
 • Kleuters parkeren hun fietsen voor de school links naast de voordeur.
 • De fietsen van de kinderen van groep 3 t/m 6 worden in een lange rij op het balspelenplein (rechts naast de school) gezet. Het is de bedoeling dat de fietsen tussen de nietjes geplaatst worden en niet ervoor.
 • U uw kleuter kunt op het kleuterplein ophalen. U mag het kleuterplein betreden, zodra de klassen binnen zijn.De groepen 1 komen uit de deur bij de schommel (bij het naar buiten gaan mag er door niemand worden geschommeld om ongelukken te voorkomen). De groepen 2 komen uit de andere deur. De leerkracht wacht altijd tot het laatste kind is opgehaald.
 • Wij hanteren het continurooster. We hebben dan 5 gelijke dagen van 08.30 uur tot 14.15 uur.De school begint om 8.30u. De eerste schoolbel gaat om 8.25u en de tweede om 8.30u. Uiterlijk 8.30u moeten kinderen binnen zijn. Om 8.20 uur springt het rood/groene lampje bij de voordeur op groen en mag uw kind naar binnen.
 • Wanneer kinderen het moeilijk vinden om afscheid nemen, is het verstandig om het afscheid kort te houden.
 • We hebben iedere ochtend een drink- en eetpauze. Uw kind mag iets te drinken en te eten meenemen naar school en in de desbetreffende bak neerzetten. Het eten en drinken bedoeld voor de overblijf kunt u in de tas aan de kapstok laten (graag voorzien van naam) .Het zou fijn zijn als u iets gezonds mee kunt geven.
 • Ieder kind heeft een eigen kapstok, voorzien van naam.
 • Wilt u uw kind gymschoenen meegeven. Deze worden op school bewaard (graag voorzien van naam). Vanaf groep 3 wordt er gegymd in de grote gymzaal.
 • Uw kind kan een wensje voor papa en mama maken. Geef dit een week van tevoren door aan de leerkracht. Vanaf groep 4 worden er geen wensjes meer gemaakt.
 • De leerkrachten van de onderbouw vieren samen hun verjaardag. De datum is opgenomen in de kalender.
 • Er wordt elk jaar een schoolreisje georganiseerd voor kinderen van groep 1 t/m 7. Groep 8 gaat op kamp. Het ene jaar een goedkoop schoolreisje, het andere jaar een duurder schoolreisje. Hoewel de Ouderraad hieraan bijdraagt, zal hiervoor van de ouders een extra bijdrage worden gevraagd. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld.
 • Er wordt voor iedere groep een informatieavond aan het begin van het schooljaar georganiseerd. Bereikbaarheidsformulieren, intake-formulieren en adressenlijsten worden uitgedeeld. Tijdens deze middag/avond kunt u tevens aangeven of u als hulpouder betrokken wilt worden bij bepaalde commissies.
 • Er wordt 3x per jaar een gesprek met ouders gepland. Een startgesprek, rapportgesprek en een eindgesprek. Vanaf groep 5 zal het kind aanwezig zijn bij de gesprekken. Voor vragen en problemen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de leerkracht. Kinderen krijgen hun eerste rapport, nadat ze minstens 4 maanden op school zijn.
 • Elke klas heeft een klassenouder(s). Deze ouder zorgt gedurende een schooljaar extra voor de klas. Zo helpt de klassenouder mee bij lief en leed door een kaartje of cadeautje te verzorgen, organiseert het vervoer bij excursies, etc. Voor vragen en problemen kunt u natuurlijk ook altijd contact opnemen met de leerkracht.
 • U ontvangt wekelijks een weekbrief op uw emailadres. Bij wijziging van het emailadres graag doorgeven aan de administratie.
 • Iedere groep heeft op de website een eigen klassensite. Op Facebook zetten we allerlei informatie/foto’s waar we in de klas aan werken.
 • Wij vinden het heel belangrijk om te horen wat kinderen en ouders van ons onderwijs en onze school vinden. Daarom is er een leerlingenraad, een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR) opgericht. Daarnaast worden de klassenouders uitgenodigd en er wordt een koffieochtend voor de ouders van groep 1 georganiseerd.
 • De ouderraad (OR) verzorgt alle extraatjes voor kinderen. Te denken valt aan een cadeautje met Sinterklaas, een kerstontbijtje, paaseieren zoeken en een klassenbudget waarmee de leerkracht iets leuks voor de kinderen kan doen. Hiervoor wordt jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. In overleg met de medezeggenschapsraad (MR) wordt de hoogte van het bedrag vastgesteld. Hiervoor ontvangt u een rekening. Ouders waarvan de kinderen halverwege het schooljaar instromen ontvangen een aangepaste rekening. Stromen kinderen na januari in, dan betaalt u de helft van het bedrag.Wist u dat… wij een eigen BSO en een peutergroep in onze school hebben. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetkindercentrum.nl
 • Wij hebben een eigen BSO en een peutergroep in onze school. Voor meer informatie kunt u kijken op www.hetkindercentrum.nl
 • Een medewerkster van Loes (Jeugdgezondheidszorg) is op dinsdagmorgen (even-weken) om 8.30u in school aanwezig. U kunt bij haar terecht voor opvoedingsvragen en advies.
 • De Plechelmusschool heeft een kriebelteam dat na elke vakantie op maandag en dinsdag alle kinderen controleert op hoofdluis. Heeft uw kind hoofdluis dan wordt u gebeld om uw kind op te halen. Heeft uw kind neten dan wordt u na school aangesproken door de leerkracht. Tevens gaat er een waarschuwingsmail naar alle ouders om extra goed te controleren. Informatie voor behandeling vindt u op onze website.
 • Iedere 2e woensdag in de maand wordt oud papier opgehaald in de wijk, door ouders van onze school. De opbrengst komt ten goede aan onze school.
 • Als u nog meer wilt weten over onze school, kunt u op onze website www.plechelmusschool.nl: onze schoolgids, de schoolkalender, de wekelijkse digitale weekbrief en natuurlijk onze website bekijken.

Mocht u nog vragen hebben, spreek dan gerust de leerkracht aan; hij of zij helpt u graag verder!