Klassenouders

 

Op de Plechelmusschool heeft elke groep een klassenouder.

 • De klassenouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.
 • De klassenouder spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en klassenouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • De klassenouder is intermediair tussen ouders, kinderen en school. Hiermee vormt de klassenouder, samen met de klassenouder- groep een belangrijk klankbord voor de school / directie.
 • De klassenouder wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • De klassenouder neemt initiatief bij de verjaardag van de leerkracht door het verzorgen van een presentje namens de kinderen en het versieren en opruimen van de groep.
 • De klassenouder zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • De klassenouder kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.
 • De klassenouder dient zelf aan te geven wat hij/zij wel of niet kan / wil doen.
 • De klassenouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

Stap 1 : neem altijd contact op met de groepsleerkracht. En geef ouders aan dit ook te doen.

Stap 2: Als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met de directie van de school.

 • Er zijn jaarlijks 3 vergadermomenten op school samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen klassenouders een agenda. klassenouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: Wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over , en wat kan ter verbetering opgepakt worden.

De klassenouders voor schooljaar  2018-2019 zijn:

Groep Klassenouder
1A Charissa Rijkens
Marion Hulstijn
1B Marieke Paauwe
Sharon Rosario
2A Loekie Snoeijer
Nicole van der Struik
2B Mirelle Huigen
Sandra Rikkerink
 
3A Vanessa Brokken  
3B Nienke Gerrits
Inge de Haan
 
4A Charissa Rijkens
Ellen Moorman
 
4B Saskia Hoogerbrugge
Nathalie Breukers
 
5A Leny Koop
Andrea Boomkamp
 
5B Bianca Wilmink
Annemarie Mertens
 
6A Judith Oude Reimerink
Marjolein Steenberg
 
6B Michelle Winter
Sylvia Nijland
7A Marieke Reimerink
Heleen Hindriks
 
7B Sanne Helder
8A Anja Annink
Christina Lahdo
8B Sanne Boone- Jansen