Klassenouders

Op de Plechelmusschool heeft elke groep een klassenouder.

 • De klassenouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.
 • De klassenouder spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en klassenouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • De klassenouder is intermediair tussen ouders, kinderen en school. Hiermee vormt de klassenouder, samen met de klassenouder- groep een belangrijk klankbord voor de school / directie.
 • De klassenouder wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • De klassenouder neemt initiatief bij de verjaardag van de leerkracht door het verzorgen van een presentje namens de kinderen en het versieren en opruimen van de groep.
 • De klassenouder zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • De klassenouder kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.
 • De klassenouder dient zelf aan te geven wat hij/zij wel of niet kan / wil doen.
 • De klassenouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

Stap 1 : neem altijd contact op met de groepsleerkracht. En geef ouders aan dit ook te doen.

Stap 2: Als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met de directie van de school.

 • Er zijn jaarlijks 3 vergadermomenten op school samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen klassenouders een agenda. klassenouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: Wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over , en wat kan ter verbetering opgepakt worden.

De klassenouders voor schooljaar  2019-2020 zijn:

Groep Klassenouder
1A
1B
2A
2B  
3A  
3B  
4A  
4B  
5A  
5B  
6A  
6B
7A  
7B
8A
8B