Klassenouders

Op de Plechelmusschool heeft elke groep een klassenouder.

 • De klassenouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.
 • De klassenouder spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en klassenouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • De klassenouder is intermediair tussen ouders, kinderen en school. Hiermee vormt de klassenouder, samen met de klassenouder- groep een belangrijk klankbord voor de school / directie.
 • De klassenouder wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • De klassenouder zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • De klassenouder kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.
 • De klassenouder dient zelf aan te geven wat hij/zij wel of niet kan / wil doen.
 • De klassenouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

Stap 1 : neem altijd contact op met de groepsleerkracht. En geef ouders aan dit ook te doen.

Stap 2: Als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met de directie van de school.

 • Er zijn jaarlijks 5 vergadermomenten op school samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen klassenouders een agenda. klassenouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: Wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over , en wat kan ter verbetering opgepakt worden.

De klassenouders voor schooljaar  2020-2021 zijn:

Groep Klassenouder
1A Rebecca Weissink, Susanne Nijlant en Indra Lansink
1B Danieke Uitslag en Jill Temiz
2A Nicole vd Struik en Maaike Geerdink
2B Annemiek Nijman en Lisette Witten  
3A Henrike Jansen en Charissa Rijkens  
3B Marieke Paauwe en Sharon Rosario  
4A Loekie Snoeijer en Nicole vd Struik  
4B Esther Herbrink en Mirelle Huigen  
5A Vanessa Brokken  
5B Inge de Haan en Nienke Gerrits  
6A Irene Oldenhof en Sanne Boone  
6B Nicole Verduin en Susan Kroese
7A Leny Koop en Andrea Boomkamp  
7B Sandra Diepenmaat en Bianca Wilmink
8A Marjolein Steenbergen en Judith Oude Reimerink
8B Sylvia Nijland en Michelle Winter