Klassenouders

 

Op de Plechelmusschool heeft elke groep een klassenouder.

 • De klassenouder wordt jaarlijks gevraagd door de leerkracht van de groep.
 • De klassenouder spreekt de leerkracht een aantal keren per jaar over de gang van zaken op school. Leerkracht en klassenouder spreken samen de frequentie en het tijdstip af.
 • De klassenouder is intermediair tussen ouders, kinderen en school. Hiermee vormt de klassenouder, samen met de klassenouder- groep een belangrijk klankbord voor de school / directie.
 • De klassenouder wijst nieuwe ouders de weg binnen onze school.
 • De klassenouder neemt initiatief bij de verjaardag van de leerkracht door het verzorgen van een presentje namens de kinderen en het versieren en opruimen van de groep.
 • De klassenouder zorgt voor een kaartje of attentie bij lief en leed in de groep.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met de organisatie van vervoer bij excursies.
 • De klassenouder kan de leerkracht ondersteunen met het halen van thematische boeken in de bibliotheek.
 • De klassenouder kan door de groepsleerkracht gevraagd worden om te helpen bij activiteiten van de klas.
 • De klassenouder dient zelf aan te geven wat hij/zij wel of niet kan / wil doen.
 • De klassenouder gaat niet in op problemen van ouders met school of kinderen maar wijst ouders wel naar de goede weg.

Stap 1 : neem altijd contact op met de groepsleerkracht. En geef ouders aan dit ook te doen.

Stap 2: Als dit niet naar tevredenheid verloopt neem dan contact op met de directie van de school.

 • Er zijn jaarlijks 3 vergadermomenten op school samen met de directie.
 • Voorafgaand aan de vergaderingen ontvangen klassenouders een agenda. klassenouders kunnen ook zelf agendapunten aandragen.
 • Een vast agenda punt zal onder andere zijn: Wat loopt goed op school, waar zijn jullie tevreden over , en wat kan ter verbetering opgepakt worden.

De klassenouders voor schooljaar  2017-2018 zijn:

groep klassenouder e-mailadres
1A Nicole van der Struik
Loekie Snoeijer
nicolevanharte@gmail.com
loekienonner2002@yahoo.it
1B Mirelle Huigen
Manuela Vaneker
mirellehuigen@hotmail.com
eh.vaneker@hotmail.com
2A Vanessa Brokken v.brokken@telfort.nl
2B Nienke Gerrits
Inge de Haan
konienke@hotmail.com
inge_111@hotmail.com
3A Ellen Moorman
Charissa Rijkens
ellen-pol@hotmail.com
charissa_rijkens@hotmail.com
3B Nathalie Breukers
Saskia Hoogerbrugge
n.breukers@home.nl
s.hoogerbrugge@hotmail.com
4A Leny Koop
Andrea Boomkamp
leny@home.nl
andreaboomkamp@gmail.com
4B Bianca Wilmink
Annemarie Mertens
bwilmink@hotmail.com
annemarieg@home.nl
5A Judith Oude Reimerink
Marjolein Steenberg
joudereimerink@live.nl
marjoleinstoneberg@hotmail.com
5B Michelle Winter
Sylvia Nijland
rotman_michelle@hotmail.com
sbnijland@hotmail.com
6A Marieke Reimerink
Heleen Hindriks
mickey_blauw@hotmail.com
heleenhindriks@bmc.nl
6B Sanne Helder sannehelder@hotmail.com
7A Anja Annink
Christina Lahdo
anja.tanke@gmail.com
clcf@hotmail.com
7B Sanne Boone- Jansen info@sanneshoots.nl
8 Ilona Reilink ilonareilink@gmail.com