Leerlingenraad

Wat is een leerlingenraad?
Een leerlingenraad is een groepje kinderen van basisschool St. Plechelmus die een aantal keren per schooljaar spreken met de directie van de school. De directie , dat kan de directeur zijn,de intern begeleider of de Daltoncoördinator van de school.

Hoe word je gekozen voor de leerlingenraad?
De kinderen van de leerlingenraad zijn door klasgenoten gekozen en ze komen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. Kinderen mogen vooraf zelf aangeven of ze wel of niet gekozen willen worden om in de leerlingenraad te komen. Uit elke groep wordt een jongen of een meisje gekozen om deze taak een schooljaar lang uit te oefenen. Deze kinderen vertegenwoordigen de groep kinderen waar zij in zitten. Samen spreken zij voorafgaand aan elke vergadering met de eigen klas. Ze bespreken met de kinderen uit de eigen klas wat er goed gaat op school, wat verbeterpunten zouden kunnen zijn, en eventuele wensen. Ook kan de directie de leerlingenraad vragen stellen of de kinderen betrekken in keuzes die gemaakt moeten worden. Na afloop vertellen de kinderen van de leerlingenraad wat er precies besproken is in de vergadering.

Hoe vaak vergaderen zij?
De leerlingenraad vergadert 5x per jaar.

Agenda
Een agenda is een blaadje waarop de onderwerpen/punten staan die je wilt bespreken. We noemen dat de agendapunten. Heel handig, want zo kun je niets vergeten. Als laatste agendapunt is de rondvraag. Iedereen kan dan nog een vraag stellen of iets vertellen wat nog niet aan bod is geweest.

Notulen
Notulen zijn de aantekeningen die tijdens de vergadering gemaakt worden door een van de kinderen. In de notulen kun je altijd lezen wat er is afgesproken, welke onderwerpen er aan bod kwamen en wat de kinderen ervan vonden. Ben je dus nieuwsgierig naar de inhoud van de leerlingenraadsvergadering? Kijk dan op de website bij leerlingen-> leerlingenraad-> notulen.

Waarom heeft de school een leerlingenraad?
Op onze school werkt iedereen heel hard om er een fijne en goede school van te maken. We bedoelen dan de meesters de juffen, de onderwijsassistent, de directeur, de intern begeleider, de schoonmaaksters, de conciërge, de administratief medewerkster. Maar om nu te weten of iedereen ook tevreden is over het vele en vaak goede werk van iedereen moeten we dat gaan vragen. Als school vragen we dat aan alle ouders door middel van een ouderenquête. We vragen het ook aan de meesters en de juffen, aan de klassenouders, aan de ouders van de ouderraad en aan de ouders van de medezeggenschapsraad. Maar ja, voor wie werken wij nu eigenlijk heel hard, voor wie doen wij elke dag erg ons best…….? Juist wij doen alles voor jullie, de kinderen! Daarom vinden wij het belangrijk om juist ook jullie mening te horen over van alles wat er speelt in en om de school. We horen dus graag wat jullie fijn vinden en waarover jullie tevreden zijn. Maar we horen ook graag wat jullie ideeën over wat er beter kan!

Met wie vergadert de leerlingenraad?
De leerlingenraad vergadert met de daltoncoördinator van de school of met de directeur van de school.

Waar vind je informatie over de leerlingenraad?
Op de website van onze school www.plechelmusschool.nl. Ook kun je de kinderen van de leerlingenraad zelf vragen stellen.