Logopedie

Martine Timmer en Mirjam Blaazer zijn de logopedisten van de logopediepraktijk Direct. Zij zijn gehuisvest binnen onze school.

Martine Timmer is er op de maandag, woensdagochtend en donderdag en Mirjam Blaazer is er op de dinsdag en vrijdag. De logopedisten zijn op school aanwezig om kinderen te begeleiden.

In overleg met de leerkracht van uw kind kan besloten worden om over te gaan tot een behandeling. Dit kan zijn om de uitspraak, woordenschat, spelling of mondmotoriek te verbeteren.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.logopedie-direct.nl