Organigram

U kunt zien dat op onze school niet het traditionele top-down model kent maar dat wij met werkgroepenwerken. De paarse bollen zijn onze 7 werkgroepen:

  • Zorg
  • ICT
  • Kunst en Cultuur
  • Rekenen
  • Taal
  • Dalton
  • Hoogbegaafdheid

Ieder teamlid heeft zitting in een werkgroep. Deze groepen maken een jaarplan waarin ontwikkelingsdoelen worden gesteld.

Daarnaast dragen bouwcoördinatoren zorg voor de dagelijkse gang van zaken in de onderbouw en bovenbouw. De bouwcoördinatoren hebben zitting in het MT van onze school. Dit managementteam bestaat uit de directeur, 2 IB-ers, 2 bouwcoördinatoren en de Dalton coördinator.  Dit zijn de groene vakken in het organigram. Specialisten kunnen ook deel uitmaken van het MT. De intern begeleider is verantwoordelijk voor de zorg. Meer hierover kunt u vinden bij het kopje Zorg. De Dalton coördinator verzorgt vernieuwingen op Dalton gebied en informeert collega’s hierover. Ook bewaakt ze de doorgaande lijnen op Daltongebied. Dit ziet u terug in de oranje kleuren.

R.K. Daltonbasisschool St. Plechelmus is onderdeel van de Dr. Schaepmanstichting

Via deze link kom je bij het organigram.