Plusgroep Plechelmusschool

 

cheap nfl jerseysCheap Jerseys free shipping
Wat is de Plusgroep van de Plechelmusschool?

De plusgroep is een speciale groep van de Plechelmusschool voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. De Plusgroep wordt naast de Topklas van de Schaepmanstichting aangeboden. Zie info over de Topklas.

Doel:

Het doel van de plusgroep is om te voorzien in de onderwijsbehoefte van kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong en/of meer/begaafde leerlingen.

Deze kinderen worden op gezette tijden in staat gesteld aan de slag te gaan met ontwikkelingsgelijken. De kinderen worden uitgedaagd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Het leren leren, samenwerken, zelfstandig werken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden zijn uitgangspunten.

Organisatie:

De kinderen komen iedere week op een vast tijdstip bij elkaar en werken buiten de klas aan een eigen programma. Dit doen ze onder begeleiding van de plusgroep begeleider, dat kan een leerkracht zijn of een vrijwilliger o.l.v. een leerkracht. In de eigen groep wordt aan deze leerlingen extra uitdagende leerstof geboden. Dit zijn opdrachten in de plustaak, maar ook tijdens de reguliere lessen wordt geprobeerd om het aanbod aan te passen.

We zijn gestart met een pilot in 2014 voor groep 5 t/m 7. Uit elke groep hebben we leerlingen geselecteerd. De plusgroep bestaat uit maximaal 12 leerlingen en er is 1,5 uur ingeroosterd per week.

Programma*:

Het schooljaar is voor de plusgroep verdeeld in 5 periodes:

  • Vanaf september nieuwe schooljaar tot aan de herfstvakantie: minibridge
  • Vanaf de herfstvakantie tot aan de kerstvakantie: Spaans
  •  Vanaf de kerstvakantie tot aan de krokusvakantie: Spaans
  • Vanaf de krokusvakantie tot aan de meivakantie: ondernemerschap/programmeren
  • Vanaf de meivakantie tot aan de zomervakantie: schaken

Halverwege het schooljaar vindt een tussenevaluatie met leerkrachten, plusgroep begeleider en ouders plaats.

*Omdat wij ook werken met vrijwilligers is het programma onder voorbehoud.