Schooltijden

GROEP 1 t/m 8
MAANDAG 08.30u – 14.15u
DINSDAG 08.30u – 14.15u
WOENSDAG 08.30u – 14.15u
DONDERDAG 08.30u – 14.15u
VRIJDAG 08.30u – 14.15u

We hanteren het continurooster. We hebben gelijke dagen van 08.30u tot 14.15u.
Groep 0 gaat ook van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.15 naar school.

Vanzelfsprekend sluit PSG en BSO Plechelmus van Het Kindercentrum.nl, partner binnen ons IKC, naadloos aan bij onze onderwijstijden en vrije dagen voor de kinderen.

Om 8.20 uur mogen de kinderen de school binnenkomen. Dit is te zien aan het groene lampje dat dan  bij de ingang van de school aangaat. De kinderen kunnen dan hun jassen en tassen ophangen aan de kapstok en afscheid nemen bij de deur. Er is dan voor ouders  tijd voor een korte mededeling aan de leerkracht of het maken van een afspraak.

Voordelen continurooster
Het continurooster bevalt zeer goed en zorgt voor rust en duidelijkheid voor kinderen en team. Zo is er bijvoorbeeld meer structuur en effectieve onderwijstijd in het dagprogramma van de leerlingen. Een ander voordeel is dat het ritme van de kinderen voor langere tijd niet wordt onderbroken.
Ook is de schooldag eerder afgelopen. Hierdoor is er meer tijd beschikbaar voor andere activiteiten van de kinderen. Maar ook voor de leerkrachten is er meer tijd voor de voorbereiding van de lessen.

Het continurooster verhoogt de verkeersveiligheid. Er zijn minder haal- en brengmomenten bij de school en de kinderen begeven zich minder door het verkeer.