Veilig internet gebruik

Veilig internetgebruik                            

Internetprotocol, informatie voor ouders  

Verstandig omgaan met internet en computers, hoe brengt u dat uw kind bij?  

Want op internet zijn prachtige dingen te vinden. Maar u wilt ook dat uw kind geen gevaar loopt of nare websites tegenkomt. Dat uw kind zich veilig voelt op internet en u met een gerust hart uw computer beschikbaar kunt stellen.  

Veilig Internet  

Veel ouders maken zich zorgen over het internetgebruik van hun kinderen. Soms hebben ze concrete zorgen, maar vaak is het een onbestemd gevoel.  

Logisch, veel kinderen zijn in het gebruik van internet en computer hun ouders allang voorbijgestreefd. In onderstaand artikel wordt ingegaan op de gevaren en de manier waarop je als opvoeder hiermee om kunt gaan.  

Surfen zonder risico’s bestaat niet  

Voor kinderen is surfen zonder risico net zo min mogelijk als zonder risico naar school fietsen. Ouders voeden hun kinderen op. Internet behoort daar een onderdeel van te zijn. Wat doe je wel, wat doe je niet? Waar kom je wel, waar kom je niet?  

Veel ouders weten minder van het internet dan hun kinderen en vragen zich af hoe ze een kind moeten opvoeden als het om internet gaat. Dat is eenvoudiger dan je denkt!  Het fietsen als voorbeeld. Jonge kinderen neem je veilig achterop. Je denkt er niet aan om een peuter alleen aan het verkeer deel te laten nemen. Worden ze wat ouder dan fietsen ze naast je. Dat doe je pas wanneer je het vertrouwen hebt dat je kind naast je blijft fietsen. Je wijst het op de regels: altijd rechts fietsen, je hand uitsteken wanneer je afslaat en goed uitkijken! Je wijst je kind op de gevaren: dit is een gevaarlijk kruispunt, niet iedereen houdt zich aan de regels in het verkeer, niet iedereen is te vertrouwen.  Dan komt het moment dat je kind voor het eerst alleen naar school fietst.  

Je laat niet merken dat je ongerust bent, maar waarschuwt nog wel: “Kijk je goed uit?” Daar gaat je kind. Wanneer alles goed blijft gaan krijg je steeds meer vertrouwen en al gauw fietst je zoon of dochter zonder problemen alleen naar school. Natuurlijk is het mogelijk dat er ooit iets gebeurt. Risico’s blijven bestaan. Na een voorval bespreek je wat er is gebeurd in de hoop dat zoiets niet meer zal gebeuren.  

Bovenstaande tekst over het fietsen kun je eenvoudig vertalen naar surfen op het internet. Jonge kinderen laat je niet op het internet. Na verloop van tijd ga je samen met je kind internetten en wijs je hen op de regels en de gevaren.  

Daarna surft je zoon of dochter alleen, terwijl jij in de buurt bent. Na verloop van tijd surft het alleen en zeg je nog: ‘Kijk je wel uit?’ Dan is de vraag natuurlijk wanneer je een kind alleen laat surfen. Tja, wanneer laat je een kind alleen fietsen? Dat is wanneer je denkt dat het goed zal gaan. Een duidelijke leeftijdsgrens is er niet. Het ene kind laat je eerder alleen fietsen dan het andere. Dat geldt ook voor het surfen op het internet.  

Er blijven natuurlijk altijd risico’s. Veilig internetten in de zin van surfen zonder risico’s bestaat dus niet, veiliger internetten wel.

Wil je kinderen veilig laten zoeken op het internet doe dat dan via www.8-12info Hier kunnen kinderen veilig zoeken op onderwerpen zonder met troep of reclame in aanraking te komen