Vertrouwenspersoon

De school heeft een intern vertrouwenspersoon, dat ben ik Marlies Schothuis.

Bij mij kunnen leerlingen, ouders en medewerkers terecht met klachten en/of zaken die men vertrouwelijk wil bespreken en dat niet direct met docenten of directie willen doen. Dit kan via telefoon, mail of persoonlijk contact. Mijn werkdagen zijn woensdag, donderdag en vrijdag.

Mijn mailadres is marliesschothuis@plechelmusschool.nl

Mocht u het lastig vinden of u heeft zaken waar u niet mee naar mij wilt kunt u ook altijd contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Het kan ook zijn dat ik u doorverwijs naar haar.

Dit is;

Anne Overbeek

Telefoon; 06 30 64 25 68

info@anneoverbeek.nl

www.anneoverbeek.nl