Zindelijkheid

Zindelijk zijn bij het starten op de St. Plechelmusschool

Wanneer de kinderen bij ons op school komen verwachten we dat ze zindelijk zijn. Natuurlijk kunnen “ongelukjes” gebeuren maar wanneer zindelijkheid op deze leeftijd een structureel probleem is dient er met deskundigen te worden overlegd om dit op te lossen.

Veel ouders vragen zich af wanneer hun kind zindelijk zal worden en hoe ze dit proces kunnen versnellen. Helaas, je kunt kinderen niet zindelijk maken.: Kinderen worden pas zindelijk wanneer zij dit zelf willen, kunnen en begrijpen. Dwing je kind niet om zindelijk te worden, dit werkt namelijk alleen maar averechts. Aanmoedigen kan natuurlijk wel. En heb geduld, wanneer een kind er aan toe is gaat het zindelijk worden haast vanzelf.

Nog niet zindelijk en wel naar school?

Natuurlijk wil je graag als ouder (en als school!) dat het kind zindelijk is als het naar de basisschool gaat. Maar zoals gezegd, je kunt het niet dwingen. Het ene kind zal er al wel aan toe zijn, en de ander heeft nog wat tijd nodig om helemaal 100 procent zindelijk zijn op de dag dat hij naar school moet. Vijftien procent van de kinderen van vijf jaar zijn nog niet helemaal zindelijk overdag of ‘s nachts.

U kunt het beste eerlijk vertellen bij het maken van de afspraak voor de ‘wendagen’ als uw kind nog niet helemaal zindelijk is. Wanneer er sprake is van een medische indicatie ontvangen wij graag een kopie van de doktersverklaring op de eerste ‘wendag’. Wij kunnen dan samen met u duidelijke afspraken maken over het verschonen. We zullen daar uw hulp bij nodig hebben aangezien het voor een leerkracht onverantwoord is om een hele groep kleuters alleen te laten om uw zoon/dochter te verschonen.  

Wanneer er geen sprake is van een medische indicatie willen we graag samen met u zoeken naar werkbare stappen om uw kind zindelijk te maken; contact opnemen met een extern bureau (bijvoorbeeld GGD of Combinatie) voor advies rondom het volgen van een  zindelijkheidstraining kan dan zo’n stap zijn.

Wanneer uw kind nog niet zindelijk is maken we voor de korte termijn een aantal afspraken.

  • de leerling heeft gewoon ondergoed aan, geen rompertje.
  • bij luiergebruik: de leerling heeft voldoende luierbroekjes bij zich, geen gewone luiers.
  • de leerling heeft voldoende schone kleding bij zich, ook graag sokken.
  • Het is voor de school niet verantwoord is om een hele groep kleuters alleen te laten om te vaak (dus niet incidenteel) een kind  te moeten verschonen.  
  • bij voorkeur komt u als ouder zelf uw kind verschonen; wanneer u hiertoe niet in de gelegenheid bent (en het meer dan 1 maal per dag gebeurt) zorgen we in overleg met ua als ouder voor een persoon (bijvoorbeeld familielid, bso-kracht) die de leerkracht kan komen helpen. Deze persoon is ook telefonisch bereikbaar.
  • de school stelt eventueel samen met u en met advies van het kinderdagverblijf/peuterspeelzaal of extern bureau (bv. GGD)  een trainingsschema op waarin er een doorgaande lijn bestaat tussen school en de thuissituatie.

Wanneer er nog vragen zijn kunt u deze gerust stellen. Ook advies rondom het zindelijk worden is altijd van harte welkom.